شما محصولی در سبد خرید ندارید.
جستجو
Filters
نتایج قرعه کشی سال 1396

نتایج قرعه کشی سال 1396

نتایج قرعه کشی سرویس جهیزیه عروس زیبا در سال 1396

فروردین ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای موسی ابراهیمی 6328***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم پریسا جعفری ریزی 2183***0913 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم آسیه رمضانی 5858***0938 تهران / بومهن کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم آتنا مقیمی 0996***0913 یزد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زهره بیرجندی 5203***0901 کرمان کارت هدیه 2 میلیون ریالی

اردیبهشت ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم محدثه محمودی 9635***0937 اصفهان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه صیاد 6318***0911 مازندران / نوشهر کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم زینب نوریان 1051***0936 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم نسرین کاظمی 2093***0919 قزوین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سحر تیموری 1476***0933 اهواز کارت هدیه 2 میلیون ریالی

خرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
سرکار خانم نرگس افروغ 9023***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خاطره جعفری 0682***0930 تهران / ورامین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی رضایی 1245***0912 مرکزی / خمین کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد سارنگی 9507***0915 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علیرضا خلیلی 7120***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

تیر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای حسن بشارت 6219***0919 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای نصرالله صفوی 6510***0918 کرمانشاه کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم اعظم حسینیان 7283***0935 مشهد مقدس کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد یوسفی 4495***0913 یزد کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای علی شیخ محمدی 4642***0919 تهران / ورامین کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مرداد ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای حنیف حیدرنژاد 7400***0902 ماندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم میترا درکاک 2983***0936 آذربایجان / تبریز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای محمد جواد شمس 6302***0913 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فائزه فکور 9713***0937 قم کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم صدیقه حسینی 3754***0938 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

شهریور ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای سعید فلاح 1042***0910 البرز کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای اسماعیل همتی 0904***0911 گیلان / رشت کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم خدیجه جوادی 5687***0919 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
جناب آقای مهدی خانی 2265***0918 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم مهشید صادقی 8530***0935 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی

مهر ماه

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
استان / شهر جایزه
جناب آقای علیرضا سعادتی 1055***0911 ماندران / بابل کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم ماهرخ طالع 8836***0914 آذربایجان / مرند کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم فاطمه مقدادی 7506***0912 تهران بزرگ کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم سمانه علی بلندی 1675***0910 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
سرکار خانم طاهره نوروزی 5295***0903 همدان کارت هدیه 2 میلیون ریالی
نظر خود را ارسال کنید
top